image
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
image
images
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas

Įmonės Steigimas Lietuvoje

Dažniausiai pasitaikanti verslo forma Lietuvoje yra uždaroji akcinė bendrove (UAB).

 

Mažiausias įstatinis kapitalas, kurį privalomai sumoka įmonės prieš jų registraciją Registrų Centre yra LTL 10 000 (EUR 2899). Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) gali būti įsteigta tiek fizinio, tiek juridinio asmens (įmonės).

 

 

Įmonės steigimo mokesčiai įskaitant sąskaitos atidarymą bei registravimą PVM mokėtoju


Valstybinė rinkliava už UAB (uždarosios akcinės bendrovės) steigimą yra 198LTL (57, 4 EUR).Į valstybinę rinkliavą neįeina notaro mokesčiai, kurie gali svyruoti nuo 250 (72, 5 EUR) iki 800 LTL (232EUR).Lietuvoje nėra valstybinės rinkliavos už registravimąsi PVM mokėtoju. Norint atidaryti sąskaitą banke, suma svyruoja priklausomai nuo pasirinkto banko. Tokiu atveju jei įmonę steigia juridinis asmuo (įmonė) gali atsirasti papildomi mokesčiai už vertimą (maždaug 16 EUR/lapą).

Registracija trunka 3 darbo dienas ir visos susijusios rinkliavos bei mokesčiai sudaro nuo 290 EUR iki 580 EUR.

 

 

Registracijos adresas


Pabrėžtina, kad nurodyti įmonės registracijos adresą yra privaloma. Dėl to registracija konkrečiose patalpose yra būtina Lietuvoje. Jūsų patogumui siūlome Jums pasinaudoti mūsų kontoros registracijos adresu Vilniuje.

 

 

Steigimo Procedūra


Pirminis žingsnis yra pasirašyti įmonės steigimo dokumentą.

 

Atidaroma laikina sąskaita banke ir pirminis įnašas už akcijas yra sumokamas. Pirminis įnašas negali būti mažesnis nei LTL 10,000 (2899EUR);

 

Pasirašomi įmonės įstatai ir paskiriami įmonės valdymo organai.

 

Įmonė yra įsteigta nuo jos registravimo Registrų Centre momento.

 

Visi dokumentai pateikiami Registrų Centrui Lietuvoje turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vieno lapo vertimo kaina yra apie 16 EUR, bendra įmonės steigimo dokumentų vertimo suma gali būti apie 290 EUR.

 

 

  Reikalingi dokumentai ir informacija


Pagrindinių dokumentų sąrašas steigiant įmonę Lietuvoje yra:

 

  1. Informacija apie įmonės direktorių ir valdybos narius (vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo data, adresai, paso kopijos). Informacija apie įmonės steigėją (jei steigėjas yra juridinis asmuo (įmonė) – išrašas iš vietinio registrų centro (su apostile arba legalizuotas).
  2. įmonės registravimo adresas;
  3. Informacija apie banką, kuriame norima atidaryti sąskaitą
  4. Steigimo Aktas;
  5. Įstatai;
  6. Steigėjo sprendimas;
  7. Pažyma iš banko, įrodanti, kad apmokėtas LTL 10000 (EUR 2899) įstatinis kapitalas

Taip pat informuojame, kad įmonės pavadinimas privalo būti patikrintas prieš steigiant įmonę.

 

  Apmokestinimas Lietuvoje


 

Koeficientas, rinkliavos

Trumpi paaiškinimai

PVM

Standartiškai 21 %, sumažintas mokestis gali būti 9% ir 5% (tam tikrose situacijose)

Mokestinis laikotarpis – vienas mėnuo.

Pelno mokestis

Standartiškai – 15% . Mažoms įmonėms  - 5% (ne daugiau nei 10 darbuotojų bei ne didesnės nei 500 000 LTL pajamos per mokestinį laikotarpį)

Apmokestinamasis pelnas-  tai pajamos gaunamos per mokestinį laikotarpį. Neapmokestinamas pelnas- tai leidžiami atskaitymai.

Dividendų apmokestinimas

15%

Juridiniams asmenims

20%

Privatiems asmenims

Gyventojų pajamų mokestis

Standartiškai -15%, 20% pajamoms iš paskirstytojo pelno.

 

Socialinio Draudimo įmokos

3%

Pensijų draudimas – moka darbuotojas

6%

Sveikatos draudimas – moka darbuotojas

tarp  30,98% -31,7%

Darbdavio įmokos (priklausomai nuo rizikos grupės)

Nekilnojamojo turto apmokestinimas

nuo 0,3 % iki 1 %

Priklausomai nuo savivaldybės

 

 

Atstovybės Lietuvoje

 

Užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų atstovybėms įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bent vienas iš asmenų, veikiančių atstovybės vardu, turi gyventi Lietuvos Respublikoje. Ši nuostata netaikoma Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų atstovybėms ar filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.Asmenų, veikiančių Lietuvos Respublikoje registruotos atstovybės ar filialo vardu, teises ir pareigas (kompetenciją) nustato Lietuvos Respublikos teisė.

 

 

Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti veiksmus, nurodytus žemiau.

 

Juridinio asmens atstovybė turi teisę atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.Juridinio asmens atstovybė nėra juridinis asmuo.

 

Užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įregistravę atstovybę, privalo informuoti juridinių asmenų registrą apie pateiktų registrui juridinio asmens dokumentų ir duomenų pasikeitimus ir apie juridinio asmens teisinį statusą.

 

Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti filialą ar atstovybę, notaras turi patvirtinti atstovybės nuostatų atitikimą įstatymų reikalavimams, patvirtinti duomenų tikrumą ir faktą, kad juridinio asmens filialą ar atstovybę įregistruoti galima.

 

 

Pagrindiniai Dokumentai:


Informacija apie Atstovą (paso kopija, gyvenamoji vieta);

 

Steigėjo steigimo dokumentas ir įstatai, jei skiriasi su pakeitimais;

 

Buveinės Adresas Lietuvoje;

 

Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius metus, kai reikalaujama įstatymų, konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, jei šie dokumentai reikalaujami pagal užsienio teisę ir taikomi steigėjui;

 

Išrašo iš užsienio Registrų Centro kopija, patvirtinanti steigėjo registraciją (legalizuota arba su Apostile);

 

Įrodymas, kad valstybinė 200 LTL (58 EUR) rinkliava sumokėta;

 

Atstovybė registruojama per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo Registrų Centrui.

 

 

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis i advokatą Valters Gencs elektroniniu paštu info@gencs.eu

Čia nurodyta informacija nelaikoma konsultacija arba juridine išvada.
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas